Zorgtoeslag aanvragen

De zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming van de overheid om de maandelijkse kosten van de zorgverzekering lichter te maken.

U kunt via deze link de zorgtoeslag berekenen & direct aanvragen!

Verschil tussen Zorgtoeslag.nl & Overheid

Net als het doen van aangifte inkomstenbelasting kan het vrij lastig zijn om van de diensten van de overheid gebruik te maken, zeker als u niet zo ervaren bent op het internet. Helaas biedt de Belastingdienst slechts in beperkte mate informatie over de toeslagen, daarom is Zorgtoeslag.nl in het leven geroepen.

De website Zorgtoeslag.nl wordt gerund door een ervaren team aan belastingexperts. Zij weten precies wat er allemaal bij het aanvragen van zorgtoeslag komt kijken. Hierdoor weet u dus zeker dat u de maximale zorgtoeslag ontvangt. Natuurlijk werkt geen enkel administratiekantoor gratis, voor het aanvragen van zorgtoeslag wordt daarom eenmalig €29,50 in rekening gebracht. U bent er dan van verzekerd dat de aanvraag snel & secuur wordt afgehandeld en dat u de maximale toeslag ontvangt voor uw situatie.

Natuurlijk kunt u ook zelf bij de Belastingdienst de zorgtoeslag aanvragen, dit kan via deze link. In dat geval is uw aanvraag volledig gratis. Let er dan wel goed op dan u alle gegevens goed aanlevert. Naar Zorgtoeslag.nl >>

Waarom vraag ik zorgtoeslag aan?

In Nederland is het verplicht om (minimaal) een basisverzekering af te sluiten, hiermee bent u verzekerd voor eventuele medische kosten die kunnen ontstaan. De overheid heeft er in 2006 voor gekozen om de burgers financieel te steunen bij de kosten van een zorgverzekering, dit doet de overheid in de vorm van zorgtoeslag. De zorgtoeslag wordt maandelijks uitbetaald aan degene die daar recht op hebben, zodat de maandelijkse zorgpremie een stuk lager uitvalt. De zorgtoeslag is bedoelt voor mensen met een laag inkomen, niet iedereen heeft dus recht op het aanvragen van zorgtoeslag bij de overheid.

Zorgtoeslag is een speciale tak van de Nederlandse Belastingdienst. Net als de andere toeslagen zoals de huurtoeslagen of kindgebonden budget, wordt de zorgtoeslag door de Belastingdienst overgemaakt.

Zorgtoeslag aanvragen >>

De voorwaarden voor zorgtoeslag

Als u net 18 jaar bent geworden, net in Nederland bent komen wonen of een laag verzamelinkomen heeft, dan is de kans groot dan u in aanmerking komt voor het aanvragen van zorgtoeslag. Niet iedereen in Nederland krijgt automatisch deze tegemoetkoming van de overheid, u moet dus wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is wel zo dat u een aanzienlijk hoog loon moet hebben om helemaal niet meer in aanmerking te komen voor het aanvragen van zorgtoeslag, vaak krijgt u dus toch nog wel een (klein) bedrag aan zorgtoeslag. Hoe meer u verdiend, u minder zorgtoeslag u in feite krijgt.

Maximale inkomen voor zorgtoeslag

Als u in 2015 geen toeslagpartner hebt, dan mag het inkomen niet hoger zijn dan €26.316. Op het moment dat u wel een toeslagpartner hebt, dan mag het inkomen niet hoger zijn dan €32.655. Op het moment dat u minder dan deze bedragen verdient, dan is de kans groot dat u in aanmerking komt voor het aanvragen van zorgtoeslag bij de overheid.

Hoe kan ik de zorgtoeslag aanvragen?

Zorgtoeslag aanvragen hoeft slechts één keer, de toeslag zal automatisch door blijven lopen in volgende kalenderjaren zolang u daar recht op hebt. Natuurlijk kunt u er zelf voor kiezen om de zorgtoeslag tussentijds stop te zetten, bijvoorbeeld als blijkt dat u er toch geen recht meer op hebt. Op 31 december van het huidige jaar krijgt u al bericht over de hoogte van uw zorgtoeslag in het aankomende jaar. U hoeft, indien u recht blijft houden op zorgtoeslag, dan ook niets te doen. De berekening die u van de Belastingdienst ontvangt heet een ‘voorschotbeschikking’, dit is dus slechts een inschatting en geen definitieve berekening.

Zorgtoeslag aanvragen >>

Zorgtoeslag aanvragen binnen enkele minuten

Als blijkt dat u toch recht heeft op zorgtoeslag, bijvoorbeeld van het afgelopen jaar, dan kunt u gemakkelijk de zorgtoeslag aanvragen op de website van Zorgtoeslag.nl. Zij begeleiden u in het proces, waardoor u  er zeker van bent dat u de maximale zorgtoeslag voor uw persoonlijke situatie ontvangt. U heeft er op deze manier dus zelf geen omkijken naar.

Zorgtoeslag aanvragen voor vorige jaren (terugwerkende kracht)

Als u er nu pas achterkomt dat u bijvoorbeeld in 2013 of 2014 recht zou hebben gehad op zorgtoeslag, dan kunt u dit alsnog met terugwerkende kracht aanvragen bij de Belastingdienst. Op het moment dat na een nieuwe berekening van de Belastingdienst blijkt dat u toch recht zou hebben gehad op (een gedeelte van de) zorgtoeslag, dan zal dit alsnog worden uitbetaald aan u.

Zorgtoeslag voorschot

Het is belangrijk om uzelf te beseffen dat de zorgtoeslag die u gedurende het jaar ontvangt een zogenoemd ‘voorschot’ is. De hoogte van de toeslag is gebaseerd op uw inkomen in het vorige jaar, de kans is natuurlijk aanwezig dat dit niet meer actueel is. Als u merk dat de voorschotbeschikking die u aan het eind van het vorige jaar hebt ontvangen niet in overeenstemming is met het bedrag wat u in het volgende jaar zult gaan verdienen, dan kunt u uw (verzamel)inkomen voor 2015 aanpassen binnen uw DigID-omgeving. U ontvangt dan na enkele weten van de Belastingdienst een nieuwe berekening voor het jaar 2015.

Pas eind 2016 ontvangt u de definitieve beschikking over 2015, in deze definitieve beschikking staat het definitieve bedrag  aan zorgtoeslag waar u recht op hebt. Als dan blijkt dat u te weinig zorgtoeslag hebt ontvangen, dan krijgt u het verschil alsnog gestort van de Belastingdienst. Natuurlijk werkt het ook andersom, teveel ontvangen bedragen moeten worden terugbetaald. Het terugbetalen van de zorgtoeslag kan eventueel met een betalingsregeling.

Om het voor u wat gemakkelijker te maken, hebben we hieronder voor u een rekenvoorbeeld gemaakt.

Voorbeeldsituatie:

U hebt in het jaar 2014 een jaarinkomen van €17.000 gehad. De Belastingdienst zal voor uw geschatte inkomen voor 2015 ditzelfde bedrag invullen, de Belastingdienst betaalt daardoor zorgtoeslag uit dat is gebaseerd op het inkomen uit 2014. Aan het eind van 2015 blijkt dat u in het jaar 2015 €27.500 hebt verdiend. Met het inkomen van €27.500 zou u geen recht hebben gehad op zorgtoeslag. Dit heeft dus als gevolg dat u de zorgtoeslag die u in 2015 hebt ontvangen van de overheid moet terugbetalen. Indien u denkt dat uw inkomen in 2015 lager of juist hoger zal zijn dan 2014, dan is het dus van belangrijk om deze schatting tijdig aan te passen in uw DigiD-omgeving. Op deze manier kunt u terugbetalen of het ontvangen van te weinig zorgtoeslag voorkomen.

Heb ik recht op het aanvragen van zorgtoeslag?

Niet iedere Nederlander heeft recht op het aanvragen van zorgtoeslag, er zijn dus wel degelijk regels aan verbonden. Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag moet u in ieder geval beschikken over de Nederlandse nationaliteit en ook woonachtig zijn in Nederland. Daarnaast moet u ook minimaal 18 jaar oud zijn, aangezien u voor die tijd gratis verzekerd bent op de verzekeringspolis van uw ouders.

Hoeveel mag ik verdienen voor zorgtoeslag 2015?

Ook op het gebied van inkomen zijn er een aantal restricties.  Als u in 2015 geen toeslagpartner hebt, dan mag het inkomen niet hoger zijn dan €26.316. Op het moment dat u wel een toeslagpartner hebt, dan mag het inkomen niet hoger zijn dan €32.655. Op het moment dat u minder dan deze bedragen verdient, dan is de kans groot dat u in aanmerking komt voor het aanvragen van zorgtoeslag bij de overheid.

Hoeveel vermogen mag ik hebben voor zorgtoeslag 2015?

Iedere Nederlanders die jonger is dan de wettelijke AOW-leeftijd heeft een vermogensvrijstelling van €21.330 per persoon. Al het vermogen beneden dit bedrag wordt niet meegenomen is het maximaal toegestane vermogen. Boven deze vermogensvrijstelling mag u nog eens €82.093 vermogen hebben. In totaal kunt u dus tot een bedrag van €103.423 aan vermogen hebben om het recht op zorgtoeslag te behouden. Voor mensen die de AOW leeftijd hebben bereikt gelden er andere regels, dit mogen tot wel €130.000 aan vermogen hebben zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de zorgtoeslag 2015.

Recht op zorgtoeslag? Vraag direct aan!

Hebt u recht op zorgtoeslag? Vraag het hier direct aan! Het aanvragen van zorgtoeslag kost slechts enkele minuten van uw tijd en kan u uiteindelijk tot wel €968 per jaar opbrengen. Denkt u in vorige jaren recht te hebben gehad op zorgtoeslag? Dan kunt u dit alsnog met terugwerkende kracht aanvragen bij de belastingdienst.


Zorgtoeslag aanvragen >>


Wijzigingen doorgeven voor de zorgtoeslag

Om ervoor te zorgen dat u altijd het juiste bedrag aan zorgtoeslag ontvangt van de Belastingdienst is het belangrijk dat u altijd actuele informatie verstrekt aan de Belastingdienst. Op het moment dat er iets veranderd in uw persoonlijke situatie, zowel zaken die positief als negatief zijn voor de hoogte van de zorgtoeslag, moeten direct worden gemeld. U kunt hierdoor voorkomen dat u teveel zorgtoeslag ontvangt en uiteindelijk moet terugbetalen. Daarnaast werkt het natuurlijk ook andersom. Als na het doorvoeren van de wijzigingen blijkt dat u meer zorgtoeslag ontvangt, dan zal dit ook gewoon aan u worden uitbetaald.

Hoe kan ik wijzigingen doorgeven?

Het doorgeven wat wijzigingen kan via deze link. Na het doorvoeren van de wijzigingen kan het tot 2 weken duren tot de wijzigingen verwerkt zijn in het systeem van de Belastingdienst. Daarna ontvangt u bericht of u extra zorgtoeslag krijgt, of dat u juist minder zorgtoeslag krijgt.

Wijzigingen doorgeven >>

Wanneer moet ik een wijziging doorgeven?

U moet een wijziging doorgeven op het moment dat er iets in uw financiële situatie veranderd, zoals het wegvallen van een toeslagpartner. Daarnaast kunt u ook wijzigingen in het inkomen tijdig doorgeven, zodat de berekening van de zorgtoeslag hierop kan worden aangepast. Daarnaast kunt u ook voor praktische zaken zoals het wijzigen van een rekeningnummer een wijziging doorvoeren.

Zorgtoeslag stopzetten

Denkt u geen recht meer te hebben op zorgtoeslag? Dan is het belangrijk om de zorgtoeslag tijdig stop te zetten zodat u dit later niet terug hoeft te betalen. Als aan het eind van het jaar of een jaar later blijkt dat u alsnog recht zou hebben op zorgtoeslag, dan kunt u dit alsnog met terugwerkende kracht aanvragen.
Uw zorgtoeslag zal gestopt blijven totdat u dit weer opnieuw aanvraagt. U hoeft dus niet elk jaar opnieuw aan te geven dat u geen zorgtoeslag meer wilt ontvangen. Het stoppen van uw zorgtoeslag kan via deze website.

Zorgtoeslag stopzetten >>

 

Hulp nodig?

Aanvragen, wijzigen of stopzetten van de zorgtoeslag? Regel het hier.

Vragen?

Contacteer Zorgtoeslag.